Fosen historielag har så langt gitt ut 62 årbøker. Denne skattekista inneholder over 900 artikler fordelt i årgangene 1947-1949 og 1965-2023, - et fantastisk «historisk bibliotek" som omhandler de fleste emner, tidsperioder og steder i Fosen.

Nøkkelen til skattekista - Artikkelregisteret - er bygd opp slik at for hver årbokartikkel er følgende registrert:

Forfatter Tittel Årbok, side Emne Kommune Fremtredende personer

Det kan være registret flere emner for en artikkel. Når det gjelder område eller sted en artikkel er knyttet til eller omhandler, så er kommunenavnet registrert (med kommuneinndeling som før 2020).

Artikkelregisteret er nedenfor lagt ut i to versjoner (PDF-filer), den ene sortert kronologisk (årbokvis etter årstall) og den andre alfabetisk etter forfatter. Her kan du boltre deg i artikkelbanken ved å bla opp og ned, og ikke minst gjøre fritekst søk.

De fleste årbøkene kan fortsatt skaffes. Kjøp bøker her.


Redaktør for Årbok for Fosen er Hege Aannø Kraft.
Årbok for Fosen har egen e-post: arbok@fosen-historielag.no.
Redaktøren når du ellers på: 
tlfnr 928 39 339, e-post: hegeaannokraft@gmail.com


Bli medlem i Fosen historielag og sikre deg fast forsendelse av Årbok for Fosen til hver jul! (Se nedenfor)

Samtlige årbøker med innholdsfortegnelse