Årbok

Årbok

Fosen historielag har så langt gitt ut 62 årbøker. Denne skattekista inneholder over 900 artikler fordelt i årgangene 1947-1949 og 1965-2023, - et fantastisk «historisk bibliotek" som omhandler de fleste emner, tidsperioder og steder i Fosen.
Nytt om gammelt

Nytt om gammelt

Her er de siste utgavene av Fosen historielags meldingsblad Nytt om Gammelt. Meldingsbladet kommer normalt med to nummer i året, til årsmøtet om våren, og til jul sammen med årboka. Helge Bueng, Åfjord, er redaktør for bladet.
Fosens historie

Fosens historie

Første bind av Fosens historie kom i 2005. Det er et bunnsolid verk som markerte et tidsskille for lokalhistoria i Fosen. Det tas sikte på at bind 2 utgis senest i løpet av 2025.
Fosen historielags skrifter

Fosen historielags skrifter

Fosen historielag har gitt ut en rekke bøker i tillegg til årbøkene og Fosens historie