Fosen historielag er et regionalt historielag som omfatter 11 kystkommuner i Sør-Trøndelag. Området utgjorde tidligere Fosen fogderi.

De 11 kommunene er (som før 2020): Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya.

Fosen historielag har omlag 1000 medlemmer. Laget gir ut ei årbok, Årbok for Fosen, som i 2022 kom ut med sitt 61. nummer. I tillegg gir vi ut et meldingsblad, Nytt om Gammelt, som kommer to ganger om året, og vi gir ut andre skrifter. Vi arrangerer også historiske vandringer, foredrag og seminarer.

Laget er i ferd med å utarbeide regionhistorie for området, Fosens historie, som blir et historieverk i to bind. Første bindet kom i 2005. Andre bindet er under arbeid.

Lagets vedtekter

Fosen-kart-300x281.jpg

Hva er Fosen?

Kristian_Nygard.jpg

Fosen historielags historie

FH-logo_brun_liten-300x255.jpg

Vår logo

Fosen historielag, ved Eilert Bjørkvik, Naustveien 179, 7100 Rissa
Organisasjonsnr: 980 104 206
Bankkontonr:      4290.05.02758.
E-post: post@fosen-historielag.no
Årbok for Fosen:       arbok@fosen-historielag.no
Redaktør av årboka: Hege Aannø Kraft, hegeannokraft@gmail.com
Redaktør av Nytt om Gammelt:   Helge Bueng, helge@bueng.no
Redaktør Fosens historie, bind 2: Kolbjørn Aune
Helge Bueng style=

Helge Bueng

Styreleder
John Ola Selbekk style=

John Ola Selbekk

Nestleder
Bente Heggvik style=

Bente Heggvik

Sekretær
Johan Guttorm Foss style=

Johan Guttorm Foss

Styremedlem
Bernt Jørgen Stranden style=

Bernt Jørgen Stranden

Styremedlem
Eilert Bjørkvik style=

Eilert Bjørkvik

Varamedlem
Maria Stolsmo style=

Maria Stolsmo

Varamedlem
Ernst Robert Øyangen style=

Ernst Robert Øyangen

Varamedlem