Er du interessert i historia til kystbygdene i Sør-TrøndelagDa bør du bli medlem i Fosen historielag!


Som medlem kan vi tilby deg:

* Årbok for Fosen – fritt tilsendt til jul hvert år.
* «Nytt om Gammelt», lokalhistorisk medlemsblad for Fosen to ganger i året.
* Årsmøter – hyggelige treff med historiske foredrag, omvisninger og kulturopplevelser.
* Historiske vandringer på interessante steder rundt omkring i regionen.
* Rimelig pris på publikasjonene som laget gir ut.

Medlemsskap koster 300 kr pr år. Da får du årboka tilsendt.
Familiemedlemskap (uten årbok, men med alle andre rettigheter) koster 100 kr pr år.

Klikk på Kontaktskjema nedenfor - send innmelding via skjema, eller e-post/telefonnr som er oppgitt

Kontaktskjema (husk å oppgi adresse i Melding dersom du bruker skjemaet)