Fosen historielag med regionhistorie for Fosen

Første bind av Fosens historie kom i 2005. Det er et bunnsolid verk, med bidrag fra de fremste fagfolka vi har. Arkeologene Kristian Pettersen, Kari Støren Binns og Kalle Sognnes skrev om den forhistoriske perioden, og historikerne Audun Dybdahl, Eilert Bjørkvik og Svein Bertil Sæther skrev om henholdsvis høgmellomalder, seinmellomalder og nytid fram til 1730. Boka markerte et tidsskille for lokalhistoria i Fosen. Endelig hadde fosenbygdene fått en samla og skikkelig beskrivelse av sin eldste historie.

Fosens_historie_omslag

Fosens historie bind 1, et tidsskille for lokalhistoria i Fosen.

Fosens historie bind 2

Bind 2 dekker perioden 1730–1860. Arbeidet kom i gang høsten 2015, med Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen som forfattere, begge velrennomerte med stor produksjon bak seg (Christiensen har bl.a skrevet et tilsvarende bind av Namdalens historie, Pedersen har bl.a bidratt til bygdebok for Orkdal).

 Bindet omhandler det førindustrielle samfunnet og beskriver den demografiske utviklinga i de ulike delene av fogderiet, næringsutviklinga, makt og eiendom, kirke og kristenliv, innbefatta Haugebevegelsen, samfunnsstyringa, og utviklinga av det offentliges ansvar og oppgaver, som skole, omsorgsvesen og kommunikasjoner. Utviklinga av byggeskikken, herskapskulturen og samenes historie blir også beskrevet.

Kolbjørn Aune og Johan G foss har bidradd som redaktører for bindet. Av ulike årsaker har arbeidet med ferdigstillelse dradd ut.. Det tas sikte på at Fosens historie bind 2 utgis senes i løpet av 2025.