Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av John Ola Selbekk den 13.10.23.

 

Årsmøte i Fosen historielag holdtes lørdag 3. juni i Grendahuset på Titran, Frøya. Johan G. Foss gikk av som styreleder, og ble hedret for sitt mangeårige arbeid i laget. Som takk for innsatsen så langt, Johan fortsetter som styremedlem og bidragsyter i historisk sammenheng, fikk han overrakt bildet Storm, malt av Hilde Gunn Valstad. Vel fortjent, Johan!

Det var «stinn brakke», med 67 frammøtte, i Grendahuset på Titran da Fosen historielag avholdt årsmøte 3.juni. Det gode oppmøte viser at vi har interesserte medlemmer, og at vi har truffet godt med årsmøteinnholdet. Som vanlig et trivelig og givende årsmøte.

 

Helge Bueng og Bernt Jørgen Stranden ble gjenvalgt som styremedlemmer. Styret består da av Helge Bueng (nyvalgt styreleder) fra Åfjord, Johan G.Foss fra Frøya, Bernt Jørgen Stranden fra Ørland, John Ola Selbekk fra Lensvik og Bente Merethe Heggvik fra Trondheim/Hitra.

John G. Foss holdt foredrag om Titram, Johan Anton Wikander om kompassroser og solur innhogd i berg og  Arne Blix med historien om notheng.